Svadba - video
Pôvodné hudobné podmazy boli vymazané a nahradené voľne použiteľnými.